НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ШИНЭ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖИЛД АВАХ, СУРГАЖ ДАДЛАГАЖУУЛАХ

2022-11-01T17:17:57+08:00

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ШИНЭ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖИЛД АВАХ, СУРГАЖ ДАДЛАГАЖУУЛАХ2022-11-01T17:17:57+08:00

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭМЧ, АЖИЛЛАГСДЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ, ҮР ДҮНГИЙН УРАМШУУЛАЛА ОЛГОХ ЖУРАМ

2022-11-01T17:17:57+08:00

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭМЧ, АЖИЛЛАГСДЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ, ҮР ДҮНГИЙН УРАМШУУЛАЛА ОЛГОХ ЖУРАМ2022-11-01T17:17:57+08:00
Go to Top