НЭМГ-ЫН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

By |2022-11-01T17:17:50+08:002019-11-28|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, Үйл ажиллагааны ил тод байдал|Comments Off on НЭМГ-ЫН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ШИНЭ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖИЛД АВАХ, СУРГАЖ ДАДЛАГАЖУУЛАХ

By |2022-11-01T17:17:57+08:002019-01-28|Мэдээ мэдээлэл, Үйл ажиллагааны ил тод байдал, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ШИНЭ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖИЛД АВАХ, СУРГАЖ ДАДЛАГАЖУУЛАХ

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭМЧ, АЖИЛЛАГСДЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ, ҮР ДҮНГИЙН УРАМШУУЛАЛА ОЛГОХ ЖУРАМ

 

By |2022-11-01T17:17:57+08:002019-01-28|Мэдээ мэдээлэл, Үйл ажиллагааны ил тод байдал, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭМЧ, АЖИЛЛАГСДЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ, ҮР ДҮНГИЙН УРАМШУУЛАЛА ОЛГОХ ЖУРАМ

Санхүүгийн ил тод байдал

Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 2-р сарын 5 [...]

By |2022-11-01T17:18:00+08:002018-03-05|Байгууллагын төсөв санхүү, Үйл ажиллагааны ил тод байдал|Comments Off on Санхүүгийн ил тод байдал
Go to Top