Анхны хүн эмнэлгийн салбарын нэг Налайх ЭМТөв таныг ажилд урьж байна.

By |2022-11-01T17:17:38+08:002020-11-27|Ил тод байдал, Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on Анхны хүн эмнэлгийн салбарын нэг Налайх ЭМТөв таныг ажилд урьж байна.

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.

By |2022-11-01T17:17:44+08:002020-09-24|Ил тод байдал, Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.

By |2022-11-01T17:17:45+08:002020-09-01|Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

By |2022-11-01T17:17:46+08:002020-04-09|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

By |2022-11-01T17:17:48+08:002020-02-11|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

By |2022-11-01T17:17:49+08:002020-02-02|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

Нарийн мэргэжлийн эмч мэргэжилтнүүд Сэтгэц, наркологийн эмч Лабораторийн эмч /Цитологи, [...]

By |2022-11-01T17:17:49+08:002020-01-22|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

НАЛАЙХ ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

By |2022-11-01T17:17:50+08:002019-12-10|Мэдээ мэдээлэл, Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

Налайх Эрүүл мэндийн төв нь Бичиг хэргийн ажилтан, даргын туслах [...]

By |2022-11-01T17:17:53+08:002019-08-23|Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

By |2022-11-01T17:17:53+08:002019-06-11|7 Хоногийн онцлох, Сул орон тооны зар, Хүний нөөцийн ил тод байдал|Comments Off on НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭМТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА
Go to Top