Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 03-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

2022-11-01T17:17:34+08:00

  Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар [...]

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 03-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2022-11-01T17:17:34+08:00

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 02-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2022-11-01T17:17:34+08:00

  Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар [...]

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 02-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ2022-11-01T17:17:34+08:00

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 01-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2022-11-01T17:17:34+08:00

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан [...]

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 01-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ2022-11-01T17:17:34+08:00

Налайх ЭМТ-ийн ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 30, 01 сарын 31-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2022-11-01T17:17:34+08:00

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан [...]

Налайх ЭМТ-ийн ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 30, 01 сарын 31-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ2022-11-01T17:17:34+08:00

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 29-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2022-11-01T17:17:34+08:00

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан [...]

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 29-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ2022-11-01T17:17:34+08:00

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 28-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2022-11-01T17:17:34+08:00

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан [...]

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 28-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ2022-11-01T17:17:34+08:00

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 27-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2022-11-01T17:17:34+08:00

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан [...]

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 27-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ2022-11-01T17:17:34+08:00

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 26-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 📊

2022-11-01T17:17:34+08:00

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан [...]

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 26-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 📊2022-11-01T17:17:34+08:00

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 25-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 📊

2022-11-01T17:17:34+08:00

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан [...]

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 25-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 📊2022-11-01T17:17:34+08:00

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 22-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

2022-11-01T17:17:34+08:00

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан [...]

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 22-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊2022-11-01T17:17:34+08:00
Go to Top