Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 03-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

  Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-02-04|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 03-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 02-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

  Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-02-03|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 02-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 01-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-02-02|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 02 сарын 01-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Налайх ЭМТ-ийн ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 30, 01 сарын 31-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-02-01|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on Налайх ЭМТ-ийн ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 30, 01 сарын 31-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 29-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-01-30|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 29-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 28-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-01-29|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 28-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 27-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-01-28|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 27-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 26-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-01-27|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 26-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 25-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-01-26|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн үзлэгийн мэдээ болон ПСР шинжилгээний 2021 оны 01 сарын 25-ны өдрийн ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 22-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:34+08:002021-01-25|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 22-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊
Go to Top