Project Description

                                                                 

                       Стратеги төлөвлөлт гадаад харилцааны алба

Эрхэм зорилго

Эрүүл мэндийн байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, гадаад хамтын ажиллагааг эрүүл мэндийн салбарын бодлого,  тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан хөгжүүлэх, мэдээллийн технологийг  хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, хууль эрх зүйг  баримтлах, эдийн засаг, санхүү нягтлан бодох бүртгэл болон  салбарын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах ажлыг  төлөвлөх зохицуулах, тайлагнах зэргийг баримтлан ажиллана.

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Гадаад харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх шинээр тогтоох
  • Хөгжлийн баримт бичиг боловсруулах,стратеги төлөвлөлт
  • Эмч ажилчдыг гадаад улсад богино болон дунд хугацаанысургалтанд хамруулах
  • Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

2017 он – Эмтөвийн даргын тушаалаар байгуулагдсан

2017 он- Эрүүл Налайхчууд дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлсэн

2017 он – Их Британы Умард Ирландын вант улсад төвтэй Go Help ОУ-ын байгууллагын Medics 2 Mongolia төслийг эхлүүлсэн

2017 он – 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн барилгын ажил

2017 он – БНХАУ, Тайван, БНСУлсад 4 эмч мэргэжил дээшлүүлсэн

2017 он – ЯТТ 103-ын авто парк шинэчлэлт, 2 фургон автомашин

2018 он – Нэгдсэн эмнэлэг болон захиргаа, амбулаторын барилгын гадна засвар

2018 он – Амбулаторын хэсгийг нүүлгэн шилжүүлэх, амбулаторын барилгын дотор их засвар

2018 он – Хүүхдийн шинэ эмнэлгийн 31 төрлийн 201 ширхэг 375

сая төгрөгний эмчилгээ оношлогооны тоног төхөөрөмж суурилуулсан

2018 он – ЯТТ-ын машинуудад GPS төхөөрөмж шинээр суурилуулах

2018 он – Цахим бүртгэлийг танхимын системд шилжүүлэн, дугаар зарлан дуудах машин суурилуулсан

2018 онд – БНСУ-ын Улсан сити эмнэлэгтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан

2018 онд – БНСУ, БНХАУ, ӨМӨЗО, ТАЙВАН болон ОУ-ын байгууллагуудтай хамтарсан үзлэг шинжилгээ

2019 онд – НЭМГ-ын хөрөнгө оруулалтаар 217 сая төгрөгний үнэ бүхий, дижитал рентген аппарат, 47 сая төгрөгний үнэ бүхий дүрс оношлогооны хавтан суурилуулсан

2019 онд – БНСУ, Сингапур, Тайван, Австрали, БНХАУ,ӨМӨЗО зэрэг эмч нарыг уриж ажилуулсан

2019 онд – Парк шинэчлэлт 2 автомашин, ЭМЯ болон Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч

2019 онд – ЭМСХХ-5 төсөл

2019 онд – Нэгдсэн эмнэлгийн гадна орчны тохижилт

2019 онд – 1,6 тэрбум төгрөгний эмчилгээ оношлогооны тоног төхөөрөмж

2019 онд – БНСУ SONE эмнэлэг, LEDAS эмнэлэг, SMS medical turism association, EROOM women clinic, эмнэлэгүүдтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан