Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/417 дугаар захирамжийн дагуу,

09 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс ажлын цаг 09:00 цагаас эхлэхийг анхаарна уу!