📊 🏥 Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! ➡️Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан байна. ➡️Үйлчлүүлэгч нь амны хаалтаа зүүж, халуунаа хэмжүүлэн гараа ариутгаж эмнэлэгт нэвтэрнэ. ➡️Мөн ebarimt апп-ны Ковид-19 цэсэнд үүдэнд байрлах QR кодыг заавал уншуулна. ➡️Эмнэлэгт дотор хүн хоорондоо 1,5-2 метрийн зай барина.