🏥 Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү!
➡️Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан байна.
➡️Үйлчлүүлэгч нь амны хаалтаа зүүж, халуунаа хэмжүүлэн гараа ариутгаж эмнэлэгт нэвтэрнэ.
➡️Мөн ebarimt апп-ны Ковид-19 цэсэнд үүдэнд байрлах QR кодыг заавал уншуулна.
➡️Эмнэлэгт дотор хүн хоорондоо 1,5-2 метрийн зай барина.