ӨӨРИЙНХӨӨ ТӨЛӨӨ ЗАВ ГАРГААД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТЭЭ ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДААРАЙ