ТА ЯГ ЭНЭ ЦАГ ҮЕЭС ЭХЛЭН ЗӨВХӨН “ЭРҮҮЛ” БАЙХЫГ ХИЧЭЭЖ, АМЬДРАЛЫН ЗӨВ ХЭВШЛИЙГ ЭРХЭМЛЭЭРЭЙ.