Ерөөсөө баяжих биш
Эрүүл бие хамгийн үзэсгэлэнтэй
Эрүүл хүн хамгийн баян