Налайх ЭМТ-ийн ЯТНТ-ийн их эмч, УНТЭ-ийн мэдээгүйжүүлэг судлалын резидент эмч Д.МӨНХЖАРГАЛ нь COVID-19 цар тахлын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, “Сэнтий” зочид буудлын ажиглалт, тусгаарлалтын байранд ажиллалаа.