Иргэдийн анхааралд:
👉Үзлэгийн цаг урьдчилан аваагүй бол эмнэлэгт ирэхгүй байх.
👉Шинээр эмчилгээ, үйлчилгээ хийлгэхээр зорьж буй бол зайлшгүй яаралтай заалттай биш бол түр хугацаагаар хойшлуулах
👉Эмнэлэгт үзүүлэхээр ирэхдээ хүн дагуулахгүй, ганцаараа ирэх
👉Давтан эмчилгээний цагаа яаралтай үзүүлэх шаардлагагүй /өвдөөгүй, хавдаж үрэвсээгүй/ бол түр хойшлуулах
👉Шаардлагагүй бол эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлэхгүй байх
Цаг авахгүйгээр өөрийн биеэр ирэх нь таны хүлээгдэл, эрсдлийг нэмэгдүүлнэ гэдгийг санаарай!