Эхний ээлжид ДЭМБ-аас гаргасан вакцины зорилтот бүлэгт хийгдэнэ. Үүнд:
➡️Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан
➡️Халдварын голомтод ажиллаж байгаа онцгой байдал, цагдаа, мэргэжлийн хяналт, хил хамгаалах байгууллагын ажилтан
➡️50 ба түүнээс дээш насны хүмүүс, архаг хууч өвчтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэх мэт дарааллаар хамрагдана.