Ингэснээр олон асуудлын гаргалгааг хамтдаа харж чадна.