2018 оны 03-р сарын 23 ны өдөр Налайх Эрүүл мэндийн төвийн нийт ажилчдад Налайх дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс аврах гал унтраах 28-р ангийн хошууч Н.Мөнхбат, ахлах ахлагч Г.Ганзориг нар ирж засгийн газрын 339, 340-р тогтоолын дагуу газар хөдлөлтийн үеийн сургалт зохион байгууллаа.