Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэхэд онцгойлон анхаарч, тусламж үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, лавлагаа шатлалын эмнэлгийн ачааллыг бууруулах зорилгоор хийж хэрэгжүүлсэн 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр НЭМГ-т “БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” дүгнэгдсэн байна.

Хүчин чармайлалт гаргасан хүн бүрт, нийт хамт олондоо баяр хүргэж, өнөөдрийн амжилтыг маргаашдаа бататгаж, илүү их ахиц, дэвшлээр дүүрэн ажиллахыг ерөөе.

УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛ