Улс, Нийслэл, Дүүргийнхээ шийдвэрийг хүндэтгэн иргэний үүргээ биелүүлж байгаа иргэддээ талархал илэрхийлье.
Халдвараас сэргийлэхэд хүн бүрийн оролцоо чухал.