Иргэд та бүхэн бөөгнөрөл үүсгэж, эрсдэлийг нэмэгдүүлэхээс урьдчилан сэргийлж, товлосон цагтаа хөл хорио, халдвар хамгаалалын дэглэмээ чандлан баримталж, шинжилгээндээ идэвхтэй хамрагдаарай.