Сургууль, цэцэрлэгт цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хамгийн чухал шүү.