ӨДӨР БҮР ГЭРТЭЭ ЧИЙГТЭЙ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЖ, ХҮНИЙ ГАР ХҮРСЭН ЭД ЗҮЙЛИЙГ ТОГТМОЛ АРЧИЖ, УГААН 2 ЦАГ ТУТАМД 10 МИНУТААР АГААР СЭЛГЭЭРЭЙ.
ХАЛДВАРААС БИД СЭРГИЙЛЖ ЧАДНА