Санхүүгийн ил тод байдал

Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 2-р сарын 5 [...]

By |2022-11-01T17:18:00+08:002018-03-05|Байгууллагын төсөв санхүү, Үйл ажиллагааны ил тод байдал|Comments Off on Санхүүгийн ил тод байдал

Санхүүгийн ил тод байдал

Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 1-р сарын 5 [...]

By |2022-11-01T17:18:00+08:002018-03-05|Байгууллагын төсөв санхүү, Мэдээ мэдээлэл|Comments Off on Санхүүгийн ил тод байдал

Санхүүгийн ил тод байдал

Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 02-р сарын төсвийн [...]

By |2022-11-01T17:18:00+08:002018-03-05|Байгууллагын төсөв санхүү, Мэдээ мэдээлэл|Comments Off on Санхүүгийн ил тод байдал

Санхүүгийн ил тод байдал

Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 01-р сарын төсвийн [...]

By |2022-11-01T17:18:00+08:002018-03-05|Байгууллагын төсөв санхүү, Мэдээ мэдээлэл|Comments Off on Санхүүгийн ил тод байдал
Go to Top