Уйлах бол сэтгэл хөдлөлийн нэг хэлбэр юм. Ингэж хэлсээр байвал ЭРЭГТЭЙ ХҮҮХЭД сөрөг сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх болон хүнд хэцүү үед сэтгэл санаагаа тайтгаруулж мэдэхгүй болдог. Уйлах нь сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх АЮУЛГҮЙ арга.