Сургууль амарсантай холбогдуулан хүүхдүүдээ цахим орчноос хязгаарлаж, сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалъя✅
🙅 Хүүхдийг өдөр бүр 2цагаас илүү хугацаанд ухаалаг утас, телевиз үзүүлэхгүй байхад эцэг эх, асран хамгаалагчид анхаарах📵
👍 Агаар салхинд гаргаж, ном уншуулах, дасгал, хөдөлгөөн хийлгэх, дээс тоглох, дугуй унуулах гэх мэт идэвхтэй байлгах