🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 21-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-22|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 21-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 20-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Үзлэгийн цагийг урьдчилан утсаар авсан байна. Үйлчлүүлэгч нь амны хаалтаа [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-21|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 20-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 19-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-20|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 19-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 18-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-19|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 18-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 15-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-18|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 15-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 14-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-15|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 14-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 13-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-14|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 13-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 12-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-13|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 12-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 11-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнө үү! [...]

By |2022-11-01T17:17:35+08:002021-01-12|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 11-ний өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ📊

🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 08-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ

📊 🏥 Та бүхэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар [...]

By |2022-11-01T17:17:36+08:002021-01-09|7 Хоногийн онцлох, Мэдээ мэдээлэл, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ|Comments Off on 🟢 Налайх ЭМТ-ийн Амбулаторийн тасгийн 2021 оны 01 сарын 08-ны өдрийн ҮЗЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭ
Go to Top