Дэлхийн 193 оронд энэ өдрийг “Олон улсын охидын эрхийг хамгаалах өдөр” болгон тэмдэглэж байгаа юм.
“Олон улсын охидын өдөр”-ийн зорилго нь охидод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, тэдний эрхийг хамгаалах, боловсрол эзэмшүүлж, хөгжүүлэхэд нь анхаарал хандуулах, охидын эрхийн талаарх олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд оршино.
ОХИД БҮХЭН ХАЙР ХҮНДЛЭЛЭЭР ДҮҮРЭН ОРЧИНД АМАР ТАЙВАН, ЭРҮҮЛ ЭНХ ӨСӨН ТОРНИГ.
👨‍👩‍👧Хүүхэд #ЭРҮҮЛ_АЮУЛГҮЙ орчинд амьдрах эрхтэй…