Жирэмсний хугацаанд эмчийн тогтмол хяналтад байснаар таны биед гарч болох эмгэгүүдийг эрт үед нь илрүүлж шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авах болно. 🩺 Мөн үүсч болох хүндрэлүүдээс урьдчилан сэргийлж чаддаг. 👩‍⚕️
👩‍⚕️ Та хэрэв жирэмсэн болсон бол дараах зүйлсийг анхаараарай. Үүнд:
🤰 Жирэмсний хяналтад эрт орох.
🤰 Жирэмсний хяналтад тогтмол хамрагдах. Таныг эмч хэдийд ирж үзүүлэхийг төлөвлөж гаргадаг бөгөөд хугацаандаа эмчдээ үзүүлэх нь аливаа эрсдэлийг бууруулна.