➡️ Амны хаалтаа зүүж, халуунаа хэмжүүлэн гараа ариутгана.
➡️Эмнэлэгт дотор хүн хоорондоо 1,5-2 метрийн зай барина