Хүүхэддээ тавих хараа хяналтаа нэмэгдүүлж, үргэлж тэднийгээ сонсож, харилцан ярилцаж, тэднийхээ БИЕ БОЛООД СЭТГЭЛЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДЭД байнга анхаарч байгаарай