2020 оны 04 сарын 20 ны өдөр Эрүүл мэндийн дэд сайд Л.Бямбасүрэн тэргүүтэй ажлын хэсэг
 Налайх ЭМТ-ийн үйл ажиллагаа, өнөөгийн байдал
 Коронавирусийн бэлтгэл, бэлэн байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ
ӨЭМТ-үүдийн үйл ажиллагаа
Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчооны үйл ажиллагаатай танилцаж байна.