Амбулаторийн тасгийн хамт олон эерэг хандлагыг эмчилгээний эхлэл болгон иргэдэд зориулж, эрүүл амьдралын зөв хэвшлийг нэмэгдүүлэх зөвлөгөө, санамжийг хүргэхээр 1-3 хүртэлх давхрынхаа шатны хэсэгт өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх мэддээллийг байршууллаа.
Ингэснээр иргэд эрүүл мэндийн талаар мэдлэгтэй болохын зэрэгцээ амьдралын буруу хэвшлээ өөрчлөх хүслийг нэмэгдүүлэх тустай юм.