Хөл хорионы үеэр хүүхдүүдтэйгээ цагийг үрдүнтэй бас зугаатай өнгөрүүлэх сайхан боломж бол бага насны хүүхдэд #ГЭР #АХУЙ, #ЗАМ #ТЭЭВЭР гээд болзошгүй аюулын талаар зургаар тайлбарлаж, сэргийлэх ойлголтыг өгөх нь хамгийн чухал.