Хэн ч бусдын ойрын болон дам хавьтал байж болзошгүй. Халдвар хэнийг ч ялгахгүй.