“Нэг хаалга-нэг шинжилгээ”-г амжилттай зохион байгуулж байгаа Налайх ЭМТ-ийн баг хамт олондоо болон төрийн албан хаагчиддаа талархал илэрхийлье…