Иргэд олноор цуглардаг томоохон үйлчилгээний төвүүд, банкны АТМ-үүд #СOVID-19 буюу “ЗАЙ БАРЬ” гэсэн анхааруулга санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах ажлыг өрнүүлж, бусаддаа уриалж эхэлжээ.

ХҮН БҮР ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙЖ ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЬЕ.