2019 оны 03 сарын 15-ны өдөр Налайх Эрүүл мэндийн төвийн НЭМТҮХОрлогч дарга, чанарын менежер, тархвар судлагч эмч, дархлаажуулалтын сувилагч нар дархлаажуулалтын шинэ вакцин нэвтрүүлэх, бэлтгэл хангах сургагч багш бэлтгэх сургалтанд хамрагдаж, сургагч багш болов. Улмаар 2019 оны  03 сарын 28-ны өдөр бэлтгэгдсэн сургагч багш нар ХӨСҮТөв, НЭМГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд хамтран “Халдварт саагийн эсрэг идэвхигүйжүүлсэн вакциныг дархлаажуулалтад нэвтрүүлэх” сургалтыг өрхийн Эрүүл мэндийн төв болон дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 28 эмч, мэргэжилтнүүдийг сургалтанд хамруулж ажиллаа.

Мөн 04 сарын 01-нээс эхлэн улсын хэмжээнд халдварт саагийн эсрэг идвэхигүйжүүлсэн вакциныг 05 сартай хүүхдэд нэг тунгаар товлолын дагуу дархлаажуулж эхэлсэн.