Энэ сарын 10 хүртэл үргэлжлэх улирлын томуугийн эсрэг вакциндаа амжиж хамрагдаарай.
Хэн, хэн хамрагдах, хаана очиж хийлгэх вэ гэж үү👇👇