СУВИЛАХУЙН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Эрхэм зорилго

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн стандартын дагуу жигд хүртээмжтэй хүргэхэд  багийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллана.

Түүхэн замнал

Налайх Эрүүл мэндийн төвийн Сувилахуйн салбар нийгэмлэг нь, Монголйн Сувилагчдын Нийгэмлэг анх үүсгэн байгуулагдсан 1996 оны үеэс байгуулагдан ажилласан анхны гишүүн салбар нийгэмлэгүүдийн нэг юм.

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн онолын болон дадлага сургалт
  • Багц цагийн  сургалт
  • Багц цагийн сургалт
  • Дэмжлэгт хяналт
  • Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө

   Байгууллагын ажилчдын тоо

Удирдах ажилтан 11
Эмч 99
Сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 135
Туслах ажилтан 102
Нийт 336

   Цагийн хуваарь

Даваа-Баасан 08:30-17:30
Бямба Амарна
Ням Амарна

  +976 70233158 , 88001647