Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 2-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш гарсан гүйлгээ