‼️БАЙГУУЛЛАГАД:
• Эцсийн буудал дээр зогсох бүрд 10-15 минут агаар сэлгэлт хийх
• Ээлж буух үед, эцсийн буудал дээр очоод белизнагийн уусмалаар сандал, бариул, шал зэрэг хатуу гадаргууг арчих
• 14 хоногт нэг удаа мэргэжлийн байгууллагаар халдваргүйжүүлэлт хийлгэх
• Өглөө бүр ажилтнуудын биеийн халуун үзэж тэмдэглэх
• Хүн хоорондын зай барих, тэмдэглэгээ хийх
• Карт уншигч машиныг спиртэн суурьтай уусмалаар арчих
• Спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэгч байршуулах
• Хог хаягдлыг тухай бүр нь зайлуулах
‼️АЛБАН ХААГЧДАД:
• Амны зүүх
• Бээлий заавал өмсөх
• Гараа сайтар угаах
• Гар халдваргүйжүүлэгч, нойтон сальфетка авч явах
• Ковид-19-ийн талаар мэдээлэлтэй байх
• Халуурах, ханиах, цээжээр өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл 119, 1800-0119 дугаарт хандах
‼️ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ НАРТ:
• Амны хаалт зүүх
• Бээлий заавал өмсөх
• Суудал алгасаж суух
• Гар халдваргүйжүүлэгч, нойтон сальфетка авч явах
• Хүн хоорондын 1,5-2 метрийн зай барих
• Нүүр, ам, хамартаа бохир гараа хүргэхгүй байх
• Аль болох гадаргууд хүрэхгүй байх
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)!!!