2020 онд мэргэшлийн зэрэг горилох шалгалтдаа амжилттай оролцож Ахлах, Тэргүүлэх, Зөвлөх зэрэг хамгаалсан эмч, сувилагч нартаа баяр хүргэe. Зэрэгтэй эмч эмнэлгийн мэргэжилтний тоо жил бүр нэмэгдэх нь тусламж үйлчилгээний чанарт эeрэг үр дүн авчирна. Та нартаа амжилт бүтээлийн дээдийг хүсье.