2019 оны 04 сарын 01-ний өдөр Налайх Эрүүл мэндийн төв нь, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор, Буян Налайх худалдааны төвийн урд байрлах автобусны буудалд Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх санамжуудыг байрлууллаа. Уг санамжууд нь

  • Артерийн даралтаа хэмжиж сурах,
  • хөдөлгөөн эрүүл мэнд,
  • тамхины хор нөлөө,
  • тархинд цус харвалтын шалтгаан,
  • давсыг хоолны цэснээс хасья
  • эрүүл амьдрах 12 санамж
  • архигүй орчин бидний ирээдүй сэдвүүдээр Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр хийсэн юм.