Банкнууд ажиллаж эхэллээ. Дэг журмаа сайн баримталж, 1.5-2м зайгаа барьж, бие биедээ хүндэтгэлтэй хандан, халдвар тараах, авах нөхцлийг бүрдүүлэхгүйгээр соёлтой үйлчлүүлэхийг хүсье🙏
Халдварын эсрэг хамтдаа хичээцгээе.