Улаанбаатар хот болон бусад орон нутаг руу зорчих хөдөлгөөнд оролцох иргэд доорх ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АСУУМЖИЙГ хэвлэж, үнэн зөв бөглөснөөр АТШНТ-оор нэвтрэх юм.