Амбулаторийн тасгийн хамт олон #ЭЕРЭГ_ХАРИЛЦААГ_ТҮГЭЭЦГЭЭЕ уриан дор ахмад эмч нарын харилцаа хандлагынхаа хувьд баримталдаг зарчмыг залууст хүргэх ажлыг зохион байгууллаа.
Тэд харилцаа бол бөмбөгтэй адил.
Эерэг үг хэлбэл танд инээмсэглэл болж ойж ирнэ. Та ямар хариу хүлээж байна, түүнийг сонсох асуултыг бусдад эелдгээр тавьж сурах талаар сургамж үгийг залуусдаа дайжээ.
ЗӨВХӨН ТА Л ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА ТҮГЭЭГЧ ТЭР НЭГЭН БАЙЖ ЧАДНА.