👉Тамхидалт нь орчны агаарыг бохирдуулж, ханиад томуугаар өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг‼️
👉Тамхидалт, дам тамхидалт нь амьсгалын замын үрэвсэлт өвчин, бөглөрөлт өвчин, гуурсан хоолойн багтраа, уушигны хавдрын гол эрсдэлт хүчин зүйл болдог‼️